Achtergrondinformatie

Wat is ‘resonantie’ eigenlijk? 

Een uitleg

Het is een feit dat iedere levende cel op aarde een elektrisch en een (elektro)magnetisch energieveld om zich heen heeft dat ‘resoneert’. Zowel in de alternatieve geneeskunde als in de wetenschap is de term ‘resonantie’ bekend. Maar hoe kunnen we het begrijpen en verklaren?

Een brug kan instorten wanneer militairen in gelijke pas over de brug lopen: het resoneert. De eerste onderzoeken naar resonantie zijn gedaan door wetenschappers als Lakhovsky (1869–1942). Maar ook Royal Raymond Rife (1888–1972) en Hilda Clark (1928–2009) hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Lakhovsky, van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er vanuit dat elke cel in het lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft. Deze frequentie werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager.

Een paar voorbeelden:

1. Een wijnglas gaat trillen door een bepaalde toon. Het wijnglas resoneert dus. Als de toon krachtig genoeg is dan explodeert het glas.
2. Wie de vierdaagse in Nijmegen een keer heeft gelopen, weet dat de militairen die meedoen niet gelijk (oftewel in resonantie) over de brug mogen lopen in verband met gevaar voor instorten.

De video hieronder laat zien wat resonantie doet met iets simpels als rijst.

Frequenties vernietigen bacteriën en virussen

Net zoals een stemvork op zijn eigen frequentie gaat meetrillen, zo gaat ook een bacterie meetrillen c.q. resoneren. Als de frequentie sterk genoeg is, kan de bacterie vernietigd worden doordat hij als het ware kapot trilt. In de jaren dertig van de vorige eeuw bouwde Royal Raymond Rife een microscoop waarmee levende bacteriën en andere organismen waar te nemen waren. Dat was in die tijd een bijzondere ontdekking omdat het waarnemen van levende bacteriën niet mogelijk was. Rife ontdekte een aantal virussen en bacteriën waaronder het kankervirus. Deze noemde hij ‘virus BX’. Hij ontdekte ook dat deze virussen en bacteriën gedood werden door er een specifieke frequentie op los te laten.

Wat is bioresonantie? Hoe wordt het ingezet? Alles wat je wilt weten over bioresonantie. Centrum Vitaal vertegenwoordigt de WellAnalyse (voorheen Oberon), een total bodycheck door middel van bioresonantie en biofotonen

De toepassing van bioresonantie bij de WellAnalyse.

Resonantie

In de loop van de jaren kwam er steeds meer apparatuur op de markt waarmee de gezondheid van mensen werd verbeterd door het inzetten van specifieke frequenties. De term ‘bio’ betekent ‘leven’ en de term ‘bioresonantie’ ontstond. De bioresonantie-apparatuur werd ingezet om bijvoorbeeld minder goed functionerende organen weer gezond te ‘trillen’.
Iedere cel, ieder weefsel en iedere stof heeft zijn eigen specifieke frequentiespectrum. Daarnaast communiceren cellen onder andere door middel van lichtflitsen (biofotonen). Ze wisselen via bepaalde frequenties informatie uit. In een gezond lichaam gebeurt dit ongestoord. Maar door allerlei oorzaken (giftige stoffen, virussen, parasieten, bacteriën, medicijnen, straling) wordt deze informatie-uitwisseling verstoord. Ook wordt de functie van cellen verstoord. Zo worden de cellen ziek. Meestal gebeurt dit op de zwakke plekken, die bijvoorbeeld door erfelijke aanleg bepaald zijn.

De toepassing van bioresonantie

Door middel van bioresonantie is vast te stellen welke stoffen de communicatie tussen de cellen verstoren. Er wordt getest op bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, allergieën en amalgaam. Door middel van het bioresonantie-apparaat worden de storende frequenties omgezet in therapiefrequenties. Op die manier worden belastende frequenties geëlimineerd. De schadelijke stoffen komen vrij en worden uitgescheiden.
Een andere toepassing is de behandeling van allergieën of intoxicaties (bijvoorbeeld langdurige blootstelling aan verfoplosmiddelen of pesticiden). Dit wordt gedaan door de trilling van deze stoffen in spiegelbeeld toe te dienen.

En er zijn nog meer toepassingen. Er zijn veel varianten van bioresonantie-therapie. Ook komt er regelmatig nieuwe apparatuur op de markt. Op Wikipedia vind je behoorlijk veel informatie hierover.

Biofotonen
Wat is bioresonantie? Hoe wordt het ingezet? Alles wat je wilt weten over bioresonantie. Centrum Vitaal vertegenwoordigt de WellAnalyse (voorheen Oberon), een total bodycheck door middel van bioresonantie en biofotonen

De toepassing van biofotonen bij de WellAnalyse.

De WellAnalyse maakt niet alleen gebruik van bioresonantie, maar ook van biofotonen. Biofotonen zijn lichtgolven. De cellen van ons lichaam stralen ongeveer 100.000 van deze lichtimpulsen per seconde uit. Deze fotonen hebben allemaal verschillende frequenties. In de biofysica is dit al jaren bekend. De Russische natuurkundige Alexander Gurwitsj stelde dit al in 1933 vast. Later hebben de Duitse fysici Popp en Mersmann dit op hun eigen wetenschappelijke wijze vastgesteld. Als een cel goed functioneert dan straalt deze coherent, ofwel harmonisch licht uit. De ‘aansturing’ van de chemische processen in cellen gebeurt door licht, maar tijdens het proces wordt ook weer licht geproduceerd. Op deze pagina staan een paar films die over licht en biofotonen gaan.

Radionica

Radionica – een term die ook vaak genoemd wordt als het over bioresonantie gaat – is weer heel wat anders. Wat ik begrijp als natuurgeneeskundige (ik ben geen wetenschapper) is dat (bio)resonantie geen radionica is, maar dat radionica-apparatuur gebruik maakt van (bio)resonantie. Er worden een aantal parameters in de apparatuur opgeslagen. Denk aan geslacht, leeftijd, gewicht, lengte, astrologie, hartslag. Aan de hand van wiskundige berekeningen (variabelen) komt er een uitslag; een diagnose. De sceptici noemen dit willekeur en niet wetenschappelijk onderbouwt. Ze spreken van een soort ‘black box’-uitslag waarbij de computer vandaag deze uitslag geeft en de volgende dag een andere diagnose.

WellAnalyse

In de WellAnalyse zit wel 50 jaar aan research en development. De eerste ontwikkelingen zijn gedaan op Stanford Medical voor het Amerikaanse leger. Later door de Russen voor zowel hun elitetroepen in het leger als voor hun kosmonauten. Ze wilden voor hun kosmonauten een systeem ontwikkelen dat al in een vroeg stadium eventuele disbalans in het lichaam zou kunnen detecteren. Zelfs nog vóór het zich fysiek heeft gemanifesteerd. Iemand uit de ruimte terug halen is immers heel kostbaar. Daarom is de WellAnalyse ook heel erg krachtig als preventiemiddel. Door de bijdrage en toepassingen van de Duitse professor Popp is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid erg goed. Vanwege de achtergrond van het systeem is het bijzonder dat het nu ook beschikbaar is voor professionals in organisaties en voor topsporters. Gezondheid, prestaties en welbevinden kunnen naar een hoger plan worden gebracht.

Op deze afbeelding zie je een scan van de ruggenwervels, gemaakt door de WellAnalyse. De lijnen in de grafiek laten zien welke processen energie kosten en welke energie opleveren.

Een scan van de ruggenwervels, gemaakt door de WellAnalyse. De lijnen in de grafiek laten zien welke processen energie kosten en welke energie opleveren.

Hoe de WellAnalyse wordt uitgevoerd

De meting is zeer laagdrempelig, volledig non-invasief en met kleding aan. Klanten krijgen tijdens de meting een koptelefoon op. Via een sensor in deze koptelefoon worden gezonde lichtfrequenties (longitudinale lichtgolven) uit de uitgebreide database het lichaam ingezonden. Het lichaam ‘antwoordt’ hierop met bepaalde frequenties. Deze worden via een zogenaamde mathematische spectraalanalyse vergeleken met de benchmarkwaarden in de database. Daarna worden de frequenties omgezet in een digitaal signaal op het computerscherm. Via kleursymbolen (de Fleindler-schaal met zogenaamde entropie, ofwel ‘stresswaarden’ van 1 t/m 6) en via een rode en blauwe curve kan dan met grote nauwkeurigheid de mate van balans of disbalans in een gescand lichaamsgebied worden afgelezen. Die lichaamsgebieden zijn grote lichaamsdelen zoals hoofd, romp en skelet gevolgd door de afzonderlijke organen, weefsels, cellen en uiteindelijk het DNA en ultrastructuren.

Vertrouwde apparatuur

Door de opkomst van de computer en de vooruitgang van de technologie, zie ik dat er steeds meer apparatuur op de markt komt met ‘radionica technologie’. Er is ook veel namaak uit China. Persoonlijk vind ik deze ontwikkeling zorgwekkend. We hebben namelijk te maken met gezondheid van mensen. Misschien is dat wat minder erg als het gaat over niet ernstig zieke mensen. Maar wat als het er wel toe doet als mensen ernstig ziek zijn en afhankelijk zijn van een arts of therapeut die alleen zijn apparaat vertrouwt? Een apparaat is uiteindelijk een hulpmiddel. Het is hetzelfde idee als het (bloed)onderzoek dat je (huis)arts aanvraagt. Wees je bewust van de risico’s van onbetrouwbare apparaten.
Copyright Wim Haafkes
Op en/of aanmerkingen zijn welkom