NIEREN

Met de GezondheidsScan kun je zien of je lichaam nog goed functioneert. De scan laat bijvoorbeeld zien welke invloed voeding, medicijnen en leefgewoonten hebben op alle organen. Met deze preventieve bodyscan is het zelfs mogelijk om beginnende en ook ernstige ziekteprocessen te ontdekken.
De GezondheidsScan controleert ook de nieren. Nieren hebben een belangrijke functie. Op deze pagina lees je meer informatie over dit orgaan. Ook zie je een voorbeeld van een scan die de GezondheidsScan maakt van de nieren.

Nieren zijn van levensbelang. Ze hebben meerdere functies. Zo verwijderen ze afvalstoffen en zorgen ze ervoor dat er genoeg vocht en zouten in je lichaam blijven. Ook maken de nieren hormonen aan die zorgen voor genoeg rode bloedcellen en reguleren ze je bloeddruk.

Wat zijn nieren precies?
Nieren zijn roodbruin van kleur, hebben de vorm van een boon en zijn ongeveer zo groot als een vuist. Nieren zitten aan de achterkant van je lichaam. Het zijn er twee; links en rechts, net achter de onderste ribben aan de kant van je rug. Ze horen bij de urinewegen. Alle afvalstoffen die de nieren verwijderen en al het water dat overblijft, verlaten als ‘urine’ je lichaam.
Het hele urinestelsel bestaat uit de nieren, nierbekkens, de urineleiders, de blaas en plasbuis. Aan beide nieren zit een nierbekken. Als een soort trechter wordt daar de urine in verzamelt. Vanuit daar gaat de urine door de urineleider naar de blaas. En zoals je weet: als je blaas vol zit met urine moet je plassen; ‘urineren’.

Wat is de functie van de nieren?
Nieren hebben een paar belangrijke taken. Een daarvan is het zorgen voor een goede zuurgraad in het bloed. Dit is belangrijk voor het functioneren van lichaamscellen. En er zijn nog meer taken:

Zuiveren van bloed
Beide nieren bevatten een miljoen filtertjes. Deze filteren afvalstoffen uit het bloed. Dag en nacht zijn de nieren bezig om het bloed te zuiveren. Elke dag stroomt er ongeveer 1500 liter bloed door de nieren. Na het filteren blijven er water en afvalstoffen over. Dit noemen we, zoals je hierboven al las, urine.

Water- en zouthuishouding
De nieren zorgen ervoor dat de hoeveelheid water en zout op het juiste niveau blijft. Ze merk je bijvoorbeeld dat je meer moet plassen als je veel drinkt en juist minder als je veel zweet. Ook zorgen ze ervoor dat de hoeveelheid zouten in je bloed binnen een bepaalde grens blijft.

Bloeddruk reguleren
Samen met organen als je hart, regelen de nieren je bloeddruk. Is er sprake van nierschade, dan kun je bijvoorbeeld last krijgen van een hoge bloeddruk. Dit is schadelijk voor alle organen – ook voor de nieren zelf.

Hormonen aanmaken
De nieren maken verschillende hormonen aan. Zoals het hormoon ‘erytropoëtine’. Dit hormoon geeft het signaal af aan het beenmerg om rode bloedcellen te maken. Het hormoon ‘renine’ wordt ook door de nieren aangemaakt en speelt een rol bij het reguleren van de bloeddruk. Als laatste zorgen de nieren ervoor dat het prehormoon ‘vitamine D3’ omgezet wordt in actief vitamine D. Deze vitamine draagt bij aan de ontwikkeling van sterke botten.

Welke klachten kun je krijgen als de nierfunctie verstoord is, er sprake is van nierfalen?
Bij nierschade, als je nieren niet goed of zelfs helemaal niet meer werken, kun je erg ziek worden. Dit komt omdat de afvalstoffen zich opstapelen. Veel mensen weten niet dat ze (lichte of ernstige) nierfalen hebben. Volgens de Nierstichting hebben 1,7 miljoen Nederlanders chronische nierschade. En maar liefst 40 procent weet dit niet… De reden hiervoor is dat klachten vaak pas ontstaan als de nieren nog maar voor 30 procent functioneren. Het is dus van levensbelang om nierfalen vroegtijdig te ontdekken.
Symptomen die wijzen op nierfalen of nierinsufficiëntie zijn:

– Hoge bloeddruk
– Nierstenen
– Vermoeidheid
– Bleke huid
– Droge huid, huidklachten (jeuk)
– Problemen met vochthuishouding
– Spierkrampen
– Bloedarmoede (en het koud hebben)
– Misselijkheid (en overgeven)
– Vatbaar voor infecties
– Vruchtbaarheidsproblemen
– Vaker plassen
– Bloed in de urine of een andere kleur urine
– Zwellingen van lichaamsdelen
– IJzersmaak in de mond
– Kortademig
– Concentratieproblemen
– Pijn in de zij en in de benen

Zo zien de scans van de nieren eruit
De GezondheidsScan bekijkt je hele lichaam, ook je nieren. Zo kun je al in een vroeg stadium zien of er sprake is van nierschade. Hieronder in de afbeeldingen zie je hoe deze scans eruit zien. Door middel van kleursymbolen laat de scan zien waar de disbalans zit. In de grafiek eronder worden twee lijnen weergegeven. De rode lijn laat de processen zien die het lijf energie kosten. De blauwe lijn laat de processen zien die het lijf energie opleveren.

Deze afbeelding laat de rechternier zien. Door middel van kleursymbolen laat de scan zien waar de disbalans zit. Ook op deze afbeelding zie je een scan van de rechternier. Door middel van kleursymbolen laat de scan zien waar de disbalans zit.

Heb jij symptomen die wijzen op nierfalen? Wil je voorkomen dat je nierschade krijgt? Heb je misschien andere vage klachten en wil je weten waar die vandaan komen en wat je er tegen kunt doen? Maak direct een afspraak voor de scan met uitslag, advies en een eventueel behandelplan!

Lees hier meer over de werkwijze van de GezondheidsScan

Lees meer over klanten die de prescan gedaan hebben, ‘praktijkvoorbeelden’