Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 • Vanaf 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacy wet, de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” in werking.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
Aansprakelijkheid
 • Centrum Vitaal kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.
 • Centrum Vitaal is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen. Alle eigendommen van de klant laat hij/zij op eigen verantwoording achter.
Privacy
 • De door de klant afgegeven/ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor intern gebruik, nieuwsbrieven of om resultaten van behandeling in kaart te brengen.
 • Je persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming.
 • Je gegevens zullen door Centrum Vitaal worden verwijderd uit het bestand indien jij daar opdracht voor geeft. Dit laatste graag schriftelijk of per e-mail.
Website
 • De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor jouw eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande je gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke situatie.
 • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.
Klacht
 • Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag eerst zelf van jou.
 • Wim Haafkes is lid van de beroepsverenigingen NVA en de NWP. Als je een klacht hebt dan kun je terecht op www.kab-klachten.nl.